התג <Video> ב - HTML5

בתג <video> נשתמש כדי לשלב קטעי וידאו בתוך דף כגון סרטים, קליפים ועוד. ניתן למקם טקסט בין תחילת התג לסופו, אשר יוצג במקרה שהדפדפן של הגולש אינו תומך בתג זה שהינו חדש והוצג לראשונה בגרסת HTML 5.

דוגמת קוד לשימוש בתג <video>

<video src="movie.avi" controls="controls" autoplay="autoplay">
    Your browser does not support the video tag
</video>

מאפיינים (Attributes)

תג זה תומך בכל המאפיינים הייחודיים לתגים ב - HTML5 ומלבד זאת הינו בעל מספר מאפיינים ייחודיים.

מאפיינים מיוחדים:

מאפיין ערכים מהות
autoplay autoplay אם מוגדר אזי האודיו יתנגן מיד עם עליית הדף
loop loop אם מוגדר יגרום לוידאו להתנגן בלולאה שוב ושוב.
preload preload מציין האם על הוידאו להיטען כאשר הדף נטען. אם מוגדר autoplay אז מתעלמים מהגדרה זו.
src נתיב חוקי לקובץ הוידאו הנתיב המצביע על מיקום קובץ האודיו.
poster נתיב חוקי לתמונה נתיב לתמונה שתשמש כפנים של קובץ הוידאו כאשר הוא אינו פועל.
height הגובה בפיקסלים גובה המסגרת שבתוכה יוצג הוידאו.
width הרוחב בפיקסלים רוחב המסגרת שבתוכה יוצג הוידאו.

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

כלים ומדריכים נוספים בנושא

מחולל קוד HTML להטמעת סרטוני Youtube בדפי HTML

מדריך לתג Object ב - HTML5


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש