התג <object> ב - HTML5

בעזרת התג <object> נשלב אובייקטים מסוגים שונים בתוך דף ה - HTML שלנו. בדרך כלל נשתמש בתג <object> כדי לשלב אובייקטים של מולטימדיה ואובייקטים חיצוניים אחרים כגון: וידאו, אודיו, pdf, Active X, Flash וכן Java Applets.

דוגמת קוד לשימוש בתג <object>

<object data="music.mp3" />

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

תג זה הומלץ לא לשימוש בגרסת HTML 4.1 אולם הוא הוגדר מחדש בגרסת HTML 5. המאפיינים המיוחדים הבאים היו קיימים בגרסת 4.1 ובוטלו בגרסה 5: align, archive, border, classid, codebase, codetype, declare, hspace, stanby, vspace.

לתג התווסף בגרסת HTML 5 המאפיין form.

מאפיינים (Attributes)

התג <object> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5 ובנוסף לכך הוא בעל מספר מאפיינים ייחודיים.

מאפיינים מיוחדים אשר נוספו לתג <object> בגרסה 5:

מאפיין ערכים מהות
form שם טופס מגדיר טופס אחד או יותר אשר האובייקט שייך אליו. במידה ויש יותר משם טופס אחד אזי יש להשתמש בפסיק בין השמות השונים.

מאפיינים מיוחדים אשר נותרו ללא שינוי:

הרוחב של האובייקט כפי שיוטבע בדף ה - HTML.
מאפיין ערכים מהות
data url נתיב חוקי המצביע אל הדטה של האובייקט.
height גובה בפיקסלים הגובה של האובייקט כפי שיוטבע בתוך דף ה - HTML/
name טקסט שם האובייקט
type קידוד MIME סוג הקידוד למידע המוגדר במאפיין data.
usemap url נתיב חוקי המצביע למפת תמונה שבה ייעשה שימוש עם האובייקט
width רוחב בפיקסלים

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

כלים ומדריכים נוספים בנושא

מחולל קוד HTML להטמעת סרטוני Youtube בדפי HTML

המדריך לתג Object ב - HTML5

המדריך לתג Param ב - HTML5

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש