מה תוכלו למצוא במדריך השלם לשפת CSS

מבוא לשפת CSS

התחביר של שפת CSS

נושא
מבנה משפט ב - CSS
קיבוץ משפטי CSS בעלי סלקטורים שונים
קיבוץ משפטי CSS בעלי סלקטורים זהים
שילוב הערות בתוך קוד CSS?
הורשת תכונות
מחרוזות

איך נוסיף קוד CSS לדף HTML?

נושא
קובץ CSS חיצוני
מיקום קוד CSS בראש דף ה - HTML
הוספת קוד CSS בתוך האלמנטים שבדף ה - HTML?
ריכוז היתרונות והחסרונות של השיטות להוספת CSS לדפי אינטרנט
איזה קוד CSS ינצח כאשר יש יותר ממקור קוד אחד המתייחס לאותו אלמנט?

סלקטורים ומחלקות ב - CSS

נושא
ID Selectors
Class Selectors
Universal Selectors
Type Selectors
Decendent Selectors
Child Selectors
Attribute Selectors

פסאודו מחלקות ב - CSS

נושא
First child pseudo class
Link and Visited pseudo classes
Hover, Active, Focus

פסאודו אלמנטים ב - CSS

נושא
השורה הראשונה
האות הראשונה
לפני ואחרי

תכונות ב - CSS

נושא
תכונות לעיצוב רקע
תכונות לעיצוב טבלאות
תכונות לעיצוב גבולות
תכונות לעיצוב שוליים
תכונות לעיצוב קווי מיתאר
תכונות לעיצוב שטח ריפוד
תכונות לעיצוב טקסט וגופנים
תכונות עמודים
קביעת ממדי אלמנטים בדף
עיצוב רשימות
תכונות למיקום ויישור אלמנטים בדף
תכונות לעיצוב רשימות

עיצוב סוגי רקע

נושא
שליטה בצבע הרקע (Background Color)
יצירת רקע באמצעות תמונה (Background Image)
הצגה חוזרת של תמונת רקע (Image Repeat)
קביעת מיקומה של תמונת רקע
נעילה ושחרור של תמונת רקע (Background Attachment)

עיצוב טקסט

נושא
שליטה בצבע הטקסט (Text Color)
דקורציה של טקסט (Text Decoration)
יישור טקסט (Text Alignment)
כניסת פסקאות ושורות של טקסט (Text Indentation)
שינויים בטקסט לועזי (Text Transformation)
ריווח אותיות (Letter Spacing)
ריווח מילים (Word Spacing)
ריווח שורות (Line Height)

גופנים (Fonts in CSS)

נושא
הגדרת סוג הגופן (Font Family)
הגדרת גודל הגופן (Font Size)
הגדרת סגנון גופן (Font Style)
Font Variant
הגדרת משקל הגופן (Font Weight)

עיצוב קישורים ב - CSS

נושא
עיצוב קישורים בעזרת שימוש ב"אירועים" (Pseudo class selectors)
עיצוב קישורים בעזרת שימוש בתכונות דקורטיביות של טקסט (Text Decorations)
עיצוב קישורים תוך שימוש בתכונות גופנים
עיצוב קישורים תוך שימוש בשינויי צבע
הגדרת מספר סוגי עיצובים לקישורים באותו דף HTML

עיצוב רשימות ב - CSS

נושא
הגדרת סגנון הרשימה ומצייני הפריטים ברשימה (list-style-type)
עיצוב רשימות בעזרת תמונות (list-style-image)
קביעת מרחק מצייני הפריטים מהרשימה מתחילת הרשימה (list-style-position + marker-offset)
כתיב מקוצר של תכונות רשימה

עיצוב טבלאות ב - CSS

נושא
גבולות (Borders)
גובה ורוחב הטבלה (Dimensions)
יישור טקסט
כותרות (caption-side)
תאים ריקים (empty-cells)
עיצוב טבלאות תוך שימוש בשינויי צבע
עימוד טבלאות (table-layout)

עיצוב תפריטים ב - CSS

נושא
קישורים - אבני היסוד בבניית תפריטים
רשימות - השלד שעליו נבנים תפריטים
עיצוב תפריטים אנכיים
עיצוב תפריטים אופקיים
עיצוב תפריטים נפתחים (Drop Down Menus)

תמונות ב - CSS

נושא
שקיפות ואטימות של תמונות
יצירת רקע באמצעות תמונה (Background Image)
הצגה חוזרת של תמונת רקע (Image Repeat)
קביעת מיקומה של תמונת רקע
נעילה ושחרור של תמונת רקע (Background Attachment)

עיצוב סמן העכבר

נושא
עיצוב סמן העכבר

עיצוב גבולות

נושא
גבולות כחלק ממודל הקופסא
סוגי גבולות (border-style)
הגדרת עובי גבולות
הגדרת צבעי גבולות
התייחסות נפרדת לכל אחד מגבולות אלמנט
ריכוז כל התכונות לעיצוב גבולות

קווי מיתאר - Outline

נושא
קווי מיתאר כחלק ממודל הקופסא
סוגי קווי מיתאר (outline-style)
הגדרת עובי קווי מיתאר
הגדרת צבע המיתאר
ריכוז כל התכונות לעיצוב קווי מיתאר

עיצוב שוליים

נושא
שוליים כחלק ממודל הקופסא
הגדרת עובי שוליים
ריכוז כל התכונות לעיצוב שוליים

עיצוב ממדי אלמנטים בעזרת CSS

נושא
קביעת גובהם של אלמנטים
הגדרת גובהם המקסימלי של אלמנטים
הגדרת גובהם המינימלי של אלמנטים
קביעת רוחבם של אלמנטים
הגדרת רוחבם המקסימלי של אלמנטים
הגדרת רוחבם המינימלי של אלמנטים
ריכוז התכונות לקביעת ממדיהם של אלמנטים

עימוד דפים (Layout)

נושא
שימוש באלמנטים מסוג - div כאבני בניין לעימוד דפים
עיצוב דף HTML עם שתי עמודות
עיצוב דף HTML עם שלוש עמודות

מיקום אלמנטים בדף

נושא
מיקום סטטי (Static Positioning)
מיקום יחסי (Relative Positioning)
מיקום אבסולוטי (Absolute Positioning)
מיקום אלמנטים חופפים

יישור אלמנטים בדף

נושא
התכונה Display ותפקידה ביישור אלמנטים בדף

אלמנטים צפים - Float

נושא
מהי ציפת אלמנטים (Floating Elements)
איזה אלמנטים יכולים לצוף
איך אלמנטים צפים
"כיבוי" ציפת אלמנטים
שילוב בין תמונה לטקסט בעזרת ציפה (Float)
הגדלת האות הראשונה במאמר בעזרת ציפה

עבודה עם פסי גלילה (Scrollbars)

נושא
יצירת אזורים נגללים בדף HTML ללא שימוש ב - Frames
פסי גלילה (Scrollbars) צבעוניים

הצגת והסתרת אלמנטים

נושא
שימוש בתכונה visibility
שימוש בתכונה display לצורך שליטה בניראות אלמנטים

שכבות (Layers)

נושא
עיצוב בשכבות בעזרת התכונה z-index
יצירת אפקט של טקסט תלת ממדי בעזרת שכבות
 

הוספת תוכן לדף בעזרת התכונה Content

נושא
התחביר ודרכי השימוש בתכונה content
הוספת סימנים מיוחדים לדף תוך שימוש בתכונה content
הוספת תמונות לדף בעזרת קוד CSS והתכונה content
הוספת תוכן ל - attributes של אלמנטים בדף HTML
 

מספור אוטומטי של אלמנטים בדף HTML

נושא
התכונות counter-reset ו - counter-increment
הוספת המספור שיצרנו עם המונים האוטומטיים לדף האינטרנט שלנו לצורך תצוגה
מספור אוטומטי של פסקאות בעזרת קוד CSS
מספור אוטומטי של אלמנטים ותת אלמנטים
 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש