לולאות for בשפת PHP

לעתים קרובות כאשר נכתוב קוד נרצה שבלוק מסוים של קוד ירוץ מספר פעמים בזה אחר זה. לשם כך ספקה לנו שפת PHP משפטי לולאה החוזרים על עצמם כל עוד מתקיים תנאי מסוים. במדריך זה נלמד על לולאות for.

לולאות for

הצורה הכללית של לולאת for

for (init; condition; increment)
{
    קוד שירוץ כל עוד התנאי בראש הלולאה יתקיים;
}

כפי שביכולתכם לראות לאחר הסוגריים העגולים משפט for מקבל שלושה פרמטרים. את הפרמטרים נפריד זה מזה באמצעות הסימן נקודה פסיק. הפרמטרים והם:

  1. init - משמש לאתחול מונה;
  2. condition - משמש להגדרת תנאי שנבדק מדי סיבוב וכל עוד הוא בעל ערך אמת הקוד ימשיך לרוץ;
  3. increment - באמצעות פרמטר זה נגדיר בכמה יגדל ערכו של המונה בכל סיבוב.

כאשר נבנה משפט for נאת הפרמטרים הנדרשים לתוך הסוגריים העגולים הבאים מייד לאחר המילה for. לאחר מכן נפתח בלוק של סוגריים מסולסלים ולתוכם נכניס את בלוק הקוד שאנו רוצים שיחזור על עצמו בלולאה. הלולאה תיפסק כאשר התנאי שבראש הלולאה יאבד את ערך האמת שלו.

דוגמה מעשית לשימוש במשפט for

<?php

for ($d=1; $d<4; $d++)
{
  echo "This is Loop No. " . $d . "<br/>"; 
}

?>

תוצאת הקוד שלמעלה תהיה:

This is Loop No. 1
This is Loop No. 2
This is Loop No. 3

בדוגמה למעלה נתנו למשתנה d$ ערך 1. לאחר מכן יצרנו לולאת for וקבענו שהתנאי לכך שהיא תרוץ הוא אם המשתנה d$ יהיה קטן מ - 4. הגדרנו גם שבכל ריצה של הלולאה המונה יגדל ב - 1. בתוך הלולאה אנו מדפיסים למסך את מספר הלולאה . כתצאה מכך, לאחר הרצת הקוד השלישית ערכו של המשתנה הוא 4 ולכן הלולאה תפסיק לרוץ שכן התנאי אינו מתקיים יותר.

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש