לולאות while בשפת PHP

לעתים קרובות כאשר נכתוב קוד נרצה שבלוק מסוים של קוד ירוץ מספר פעמים בזה אחר זה. לשם כך ספקה לנו שפת PHP משפטי לולאה החוזרים על עצמם כל עוד מתקיים תנאי מסוים. במדריך זה נלמד על לולאות while. ישנם שני סוגי לולאות מסוג while:

  1. לולאת while - הקוד שבתוך לולאה זו ירוץ רק אם התנאי שבראש הלולאה יהיה בעל ערך אמת;
  2. לולאת do...while - הקוד שבלולאה זו ירוץ פעם אחת לפחות ולאחר מכן רק אם תנאי הלולאה יהיה בעל ערך אמת.

לולאות while

הצורה הכללית של לולאת while

while (תנאי)
{
    קוד שירוץ כל עוד התנאי בראש הלולאה יתקיים;
}

כאשר נבנה משפט while נכניס משתנה או ביטוי בעל ערך לתוך הסוגריים העגולים הבאים מייד לאחר המילה while. לאחר מכן נפתח בלוק של סוגריים מסולסלים ולתוכם נכניס את בלוק הקוד שאנו רוצים שיחזור על עצמו בלולאה. הלולאה תיפסק כאשר התנאי שבראש הלולאה יאבד את ערך האמת שלו.

דוגמה מעשית לשימוש במשפט while

<?php <?php
$d=1;
while ($d < 4)
{
  echo "This is Loop No. " . $d . "<br/>"; 
  $d++;
}

?>

תוצאת הקוד שלמעלה תהיה:

This is Loop No. 1
This is Loop No. 2
This is Loop No. 3

בדוגמה למעלה נתנו למשתנה d$ ערך 1. לאחר מכן יצרנו לולאת while וקבענו שהתנאי לכך שהיא תרוץ הוא אם המשתנה d$ יהיה קטן מ - 4. בתוך הלולאה אנו מדפיסים למסך את מספר הלולאה ולאחר מכן אנו מגדילים ב - 1 את המשתנה d$. כתצאה מכך, לאחר הרצת הקוד השלישית ערכו של המשתנה הוא 4 ולכן הלולאה תפסיק לרוץ שכן התנאי אינו מתקיים יותר.

משפטי do...while ב - PHP

בשונה מלולאת while שלא תרוץ אם התנאי שבראשה אינו מתקיים אזי לולאת do...while תרוץ קודם כל פעם  אחת ורק לאחר מכן התנאי ייבדק ואם יימצא כבעל ערך אמת הלולאה תמשיך לרוץ עד שהתנאי לא יהיה אמיתי יותר.

הצורה הכללית של לולאת do...while

do
{
  קוד שירוץ כאשר הלולאה פעילה;
}
while (תנאי);

דוגמה לשימוש במשפט do...while

<?php <?php
$d=7;
do
{
  echo "The value of the variable is: " . $d . "<br/>"; 
  $d++;
}
while ($d < 4);
?>

בדוגמה למעלה הגדרנו שערכו של המשתנה d$ הוא 7. הגדרנו כי התנאי להרצת הקוד שבתוך לולאת ה - do...while שלנו הוא שהמשתנה d$ יהיה קטן מ - 4. כתוצאה מכך הלולאה שלנו תרוץ פעם אחת בלבד ותוצאת הריצה הזו תהיה:

The value of the variable is: 7
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש