עקרונות יסוד תחביריים בשפת PHP

במדריך זה נדון בעקרונות התחביריים הבסיסיים של שפת PHP. במהלך כל המדריכים באתר זה אנו מדגישים את נושא התחביר התקין ולכן אין להסתפק במדריך קצר זה אלא יש לשים לב לדגשים בנושא תחביר בכל נושא ונושא.

שימוש בתג מיוחד כדי להטמיע קוד PHP בדף HTML

כדי להטמיע קוד PHP בתוך דף  HTML נשתמש בתג מיוחד: <?...?php>.בין שני חלקי התג נמקם את קוד ה - PHP שלנו.

דוגמה לקוד PHP המוטמע בדף HTML

<html>
  <head>
     <title>First PHP Code</title>
  <body>
     <?php echo "Hello World!";?>
  </body>
</html>

ישנה אפשרות להימנע מתוספת חלק ה - PHP המציין כי בין תחילתו לסופו ימוקם קוד PHP יתחיל ב -  ?> ויסתיים ב - <?. אולם, כדי שתג זה יתפוס יש לבצע הגדרה מיוחדת על גבי שרת ה - PHP. המלצתנו היא להשתמש תמיד בצורה הארוכה יותר של התג. שימוש בצורה זו יבטיח שהקוד שלכם יוכל לרוץ על גבי כל שרת PHP בלי כל הגדרה מיוחדת.

שמירת דפים ובהם קוד PHP

דפי HTML שבהם מוטמע קוד PHP יש לשמור בסיומת PHP. כך למשל אם יצרתם קובץ HTML שברצונכם ששמו יהיה index והטמעתם בתוכו קוד PHP - יהיה עליכם לשמור קובץ זה בשם: index.php

הפרדה בין משפט למשנהו בשפת PHP

על מנת להפריד בין משפט למשנהו בשפת PHP נשתמש בסימן נקודה פסיק (semicolon). בדוגמה הבאה נכתוב מספר משפטי קוד, שאותם נפריד באמצעות סימן הנקודה פסיק.

דוגמה לשימוש בנקודה פסיק (semicolon) כדי להפריד בין משפט אחד בשפה למשנהו

<html>
  <head>
     <title>First PHP Code</title>
  <body>
     <?php echo "Hello World!";?>
     <?php echo "Hello PHP developers!";?>
     <?php echo "Hello to all internet developers!";?>
  </body>
</html>

רגישות לאותיות לועזיות גדולות וקטנות בשפת PHP

שפת PHP רגישה לאותיות גדולות וקטנות בקוד.לכן, אם ברצוננו להתייחס לשם משתנה או לשמה של פונקציה למשל חובה עלינו להקפיד לכתוב אותם כפי שהוגדרו בלא לשנות את האותיות הקטנות והגדולות בשמות אלה.

התעלמות מאזורים לבנים בקוד (Whitespace Insensitive)

Whitespace בתוך קוד PHP הוא כל מקום שבו יש תווים שאינם נראים כגון רווחים, טאבים, סימני שורה חדשה וכדומה. PHP מתעלמת מסימנים אלה. כלומר, אין הבדל בין סימן אחד כזה למספר רב של סימנים כאלה הבאים זה אחר זה.

יצירת בלוקים של קוד באמצעות סוגריים מסולסלים

ניתן למקם קוד PHP בתוך סוגריים מסולסלים וליצור כך בלוקים של קוד:

if (4 == 2 + 2)
{
print("I have a chance in my math exam on monday <br/>");
print("... or maybe I need to know more then just that?");
}

 

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש