תנאים מרובים ומשפטי Switch ב - PHP

משפט switch בשפת PHP מאפשר למתכנת ליצור מנגנון שבו על פי ערך האמת של תנאים שונים בלוק אחד מתוך בלוקים רבים של קוד ייצאו אל הפועל. נשתמש במשפט switch כאשר נרצה להימנע מבלוקים ארוכים של if...elseif...else.

הצורה הכללית של משפט switch

switch (exp1)
{
case value1:
    code to be executed if exp1=label1;
    break;
case value2:
    code to be executed if exp1=label2;
    break;
default:
    code to be executed if exp1 both labels don't equal exp1;
}

כאשר נבנה משפט switch נכניס משתנה או ביטוי בעל ערך לתוך הסוגריים העגולים הבאים מייד לאחר המילה switch. לאחר מכן נפתח בלוק של סוגריים מסולסלים ולתוכם נכניס משפטי case. לאחר ה - case יבוא ביטוי כלשהו שבמידה והוא שווה לביטוי שאנו בוחנים הקוד שלאחריו יורץ על ידי השרת. הדבר נכון לגבי כל אחד מה - case שבמשפט. בסוף כל בלוק קוד שבא לאחר case נוסיף את הביטוי break המורה לאינטרפרטר שיש לצאת מתוך משפט התנאי ולא להמשיך הלאה.

דוגמה מעשית לשימוש במשפטי switch

<?php
$d=date("D");
switch ($d)
{
case "Sun":
echo "Have a nice week";
break;
case "Fri":
echo "Have a nice weekend";
break;
case "Sat":
echo "Shabat Shalom";
break;
default:
echo "Have a nice day";
break;
}

?>

בדוגמה למעלה הכנסנו למשתנה את היום בשבוע. לאחר מכן יצרנו משפט switch המדפיס הודעה המשתנה בהתאם ליום בשבוע. ערך המשתנה שאותו אנו בודקים הוא מסוג מחרוזת, אולם הוא היה יכול להיות גם מספר או מכל סוג נתונים (Data Type) חוקי אחר ב - PHP.

דוגמה לשימוש במשפט switch כשערך המשתנה שאותו בודקים הוא מסוג  integer

<?php
$d=6;

switch ($d)
{
case 1:
echo "Have a nice week";
break;
case 6:
echo "Have a nice weekend";
break;
case 7:
echo "Shabat Shalom";
break;
default:
echo "Have a nice day";
break;
}

?>

בדוגמה למעלה הכנסנו למשתנה את מספרו של היום בשבוע. לאחר מכן יצרנו משפט switch המדפיס הודעה המשתנה בהתאם ליום בשבוע. ערך המשתנה שאותו אנו בודקים בדוגמה זו הוא מספרי.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש