מציאת אורך מחרוזת ב - PHP

כדי למצוא מה אורכה (length) של מחרוזת (string) בשפת PHP נשתמש בפונקציה srtlen. פונקציה זו מקבלת כארגומנט מחרוזת ומחזירה את אורכה (מספר התווים הכולל במחרוזת).

דוגמת קוד  לשימוש בפונקציה srtlen למציאת אורך פונקציה

<?php
 echo srtlen("Hello World From Devschool Israel");
?>

 תוצאת הרצת הקוד שבדוגמה תהיה:

33
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש