פונקציות מחרוזת מובנות בשפת PHP

מספר הפונקציות המובנות העוסקות בעיבוד מחרוזות בשפת PHP הוא רב מאוד ומטבע הדברים לא נוכל לעסוק בכל הפונקציות הללו. לנוחיותכם ריכזתי את כל הפונקציות הללו והוספתי להן הסבר קצר.

ריכוז פונקציות המחרוזת המובנות בשפת PHP

שם הפונקציהתיאור הפונקציה
addcslashesהוסף לוכסנים משני צדי המחרוזת בסגנון שפת C
addslashesהוסף לוכסנים  משני צדי מחרוזת
bin2hexהמרת מחרוזת בינארית למחרוזת בהקסה
chopכינוי (alias) לפונקציה rtrim
chrהחזר מחרוזת ספציפית
chunk_splitפצל מחרוזת לחלקים קטנים יותר
convert_cyr_stringבצע המרה מאותיות קיריליות מסוג אחד לאותיות קיריליות מסוג אחר
convert_uudecodeפענח מחרוזת שהוצפנה ב - uuencode
convert_uuencodeהצפן מחרוזת ב - uuendoce
count_charsספור את מספרם של תווים ספציפיים במחרוזת
crc32חשב את ה - crc32 של מחרוזת
crypt הצפנה (hash) של מחרוזת בכיוון אחד
echoאאוטפוט של מחרוזת אחת או יותר
explodeשבירת מחרוזת לחלקיה ויצירת מערך המכיל חלקים אלה
  fprintfכתיבת מחרוזת מוצרנת לתור כלשהו במחשב
get_html_translation_tablehtmlentitiesהחזר את טבלת התרגום שבו נעשה שימוש לצורך כתיבת HTML
hebrevהמרת עברית לוגית לעברית ויזואלית
hebrevcהמרת עברית לוגית לעברית ויזואלית בתוספת המרה של שורה חדשה.
hex2binמפענח מחרוזת שהוצפנה לייצוג הקסהדצימלי ומחזיר אותה לייצוג בינארי.
html_entity_decodeהמר את כל תגי ה - HTML במחרוזת לתווים האפליקטיביים שלהם.
htmlentitiesהמר את כל התווים המתאימים במחרוזת לתגי HTML
htmlspecialchars_decodeהמרת כל תווי ה - HTML המיוחדים בחזרה לתווים רגילים.
htmlspecialcharsהמר כל תו מיוחד במחרוזת לתג HTML
implodeאיחוד איברים במערך עם מחרוזת
joinכינוי (alias) לפונקציה implode
lcfirstשינוי האות הלועזית הראשונה במחרוזת לאותיות קטנות
levenshteinחישוב מרחק לוונשטיין בין שתי מחרוזות
localeconvהחזר את הפורמט המקומי של מחרוזות ושל מחרוזות העוסקות בכסף
ltrimהסר רווחים או תווים לבנים (whitespace) אחרים מצדה השמאלי של מחרוזת
md5_fileחשב את ה - md5 hash של קובץ המכיל מחרוזת
md5חשב את ה - md5 hash של מחרוזת
metaphoneחשב את המפתח המטהפוני של מחרוזת
money_formatפירמוט מחרוזת למחרוזת כסף
nl_langinfoמחזיר תשובה לגבי השפה המקומית ומחזיר אינפורמציה לוקאלית אחרת
nl2brמכניס קוד לשורה חדשה ב - HTML לפני כל תו שורה חדשה סטנדרטי במחרוזת.
number_formatמוסיף פסיקים בתוך מספר לפי כלל האלף (פסיק אחרי כל שלושה תווים החל מצד שמאל)
ordמחזיר את ערך ה - ascii של תו
parse_strמנתח מחרוזת ומכניס את חלקיה למשתנים
printפלט של מחרוזת
printfפלט של מחרוזת מפורמטת
quoted_printable_decodeממיר מחרוזת להדפסה למחרוזת 8 ביט
quoted_printable_encodeממיר מחרוזת 8 ביט למחרוזת הדפסה
quotemetaהוסף backslash לתווים מיוחדים במחרוזת
rtrimהסר רווחים או תווים לבנים (whitespace) אחרים מצדה הימני של מחרוזת
setlocaleקבע (set) מידע מקומי
sha1_fileחשב את ה - sha-1 hash (סוג של הצפנה) עבור קובץ
sha1חשב את ה - sha-1 hash (סוג של הצפנה) עבור מחרוזת  נתונה
similar_textחישוב הדמיון בין שתי מחרוזות
soundexחשב את מפתח הסאונדקס (דמיון הצליל) בין שתי מחרוזות
sprintfהחזר מחרוזת מוצרנת
sscanfהחזר חלק ממחרוזת על פי פורמט נתון
str_getcsvצור מערך מקובץ CSV
str_ireplaceהחלפת תווים מסוימים בתווים אחרים בתוך מחרוזת. לא רגיש לאותיות לועזיות גדולות או קטנות
str_padהוסף לאחד מצדי מחרוזת או לשני צדי מחרוזת רצף תווים נתון
str_repeatחזור על מחרוזת
str_replaceהחלף את כל המופעים של מחרוזת שאחריה מחפשים, בתוך מחרוזת נתונה, במחרוזת אחרת
str_rot13בצע המרת roth13 למחרוזת
str_shuffleערבוב רנדומלי של כל התווים במחרוזת
str_splitהמרת מחרוזת למערך
str_word_countספירת מספר המלים במחרוזת נתונה
strcasecmpהשוואת מחרוזות בטוחה בינארית
strchrכינוי (alias) לפונקציה strsrt
strcmpמאפשר השוואת מחרוזות בטוחה מבחינה בינארית
strcollהשוואת מחרוזות מבוססת על נתוניים לוקאליים
strcspnמחזיר את מספר התווים שנמצאו במחרוזת עד המופע הראשון של המחרוזת שאותה הגדרנו לחיפוש
strip_tagsהסרת תגי HTML ו - PHP ממחרוזת
stripcslashesמסיר backslashes שהוספו למחרוזת על ידי הפונקציה addcslashes
striposמצא את מיקומה של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת. לא רגיש לאותיות לועזיות גדולות או קטנות.
stripslashesהסרת לוכסנים ממחרוזת שהוספו לוכסנים לפני כן
stristrמציאת את המופע הראשון של מחרוזת בתוך מחרוזת אחרת.
strlenמציאת אורך מחרוזת
strnatcasecmpמשווה שתי מחרוזות באמצעות אלגוריתם "natural order". לא רגיש לאותיות לועזיות גדולות וקטנות
strnatcmpמשווה שתי מחרוזות באמצעות אלגוריתם "natural order". רגיש לאותיות לועזיות גדולות וקטנות.
strncasecmpהשוואה בין מחרוזות
strncmpהשוואת מחרוזות של התו הראשון בכל מחרוזת. רגיש לאותיות לועזיות גדולות וקטנות
strpbrkחיפוש מחרוזת בתוך מחרוזת אחרת על פי כל אחד מסדרה נתונה של תווים
strposהחזרת מיקומה הראשון של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת.
strrchrמציאת מיקומה האחרון של מחרוזת בתוך מחרוזת אחרת.
strrevהפיכת סדר התווים במחרוזת
strriposstringמוצא את המיקום האחרון של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת - לא רגיש לאותיות לועזיות גדולות או קטנות.
strrposמוצא את המיקום האחרון של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת - רגיש לאותיות לועזיות גדולות או קטנות.
strspnהחזרת מספר התווים שנמצאו בתוך מחרוזת על פי סדרה נתונה של תווים.
strstrמציאת המופע הראשון של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת
strtokפיצול מחרוזת למחרוזות קטנות יותר
strtolowerממיר את כל האותיות הלועזיות הגדולות במחרוזת לאותיות קטנות.
strtoupperממיר את כל האותיות הלועזיות הקטנות במחרוזת לאותיות גדולות.
strtrתרגום של תווים מסוימים בתוך מחרוזת
substr_compareמשווה מחרוזת אחת למחרוזת אחרת מתו מסוים שמספרו נתון
substr_countספירת מספר המופעים של מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת.
substr_replaceהחלפת רצף תווים אחד ברצף תווים אחר בתוך מחרוזת
substrהחזרת חלק ממחרוזת
trimהסר רווחים או תווים לבנים (whitespace) אחרים משני צדדיה של מחרוזת.
ucfirstהמרת האות הראשונה במחרוזת לאות גדולה.
ucwordsהפוך את האות הראשונה בכל מילה במחרוזת נתונה לאות לועזית גדולה.
vfprintfכתיבת מחרוזת מוצרנת לזרם נתונים
vprintfיצירת פלט של מחרוזת מוצרנת
wordwrapמקפל מחרוזת על פי מספר נתון של תווים.

 

 

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש