חיבור מחרוזות ב - PHP

בשפת PHP ישנו רק אופרטור אחד המיוחד למחרוזות (strings) וזהו האופרטור המכונה: Concatenation Operator. צורתו של אופרטור זה היא: (.). נשתמש באופרטור זה כדי לחבר שתי מחרוזות ביחד.

דוגמת קוד  לחיבור של שתי מחרוזות

<?php
 $a = 'Hello';
 $b = 'World';
 echo $a . " " . $b;
?>

בדוגמת הקוד למעלה חיברנו שלוש מחרוזות יחדיו והדפסנו את התוצאה למסך. תוצאת הרצת הקוד שבדוגמה תהיה:

Hello World
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש