מדריך למשפטי תנאי מסוג If...Then ב - PHP

משפטי תנאי מאפשרים לנו לקבל החלטות על פי התממשותם של תנאים שנקבעו מראש ובכך בעצם להטות את זרימת הקוד בתוכניות שלנו בהתאם לנדרש.

בשפת PHP ישנם ארבעה סוגי משפטי תנאי:

  1. משפטי if - נשתמש במשפטים אלה כאשר נרצה שקוד כלשהו ירוץ רק אם תנאים מסוימים מתקיימים;
  2. משפטי if...else - נשתמש במשפטים אלה אם נרמה להריץ קוד כלשהו אם תנאים מתמלאים וקוד אחר אם לא.
  3. משפטי if..elseif...else - נשתמש במשפטים אלה אם נרצה להריד בלוק קוד אחד מתוך כמה בהתקיים תנאי מסוים.
  4. משפטי switch - נשתמש במשפטים אלה אם נרצה להריד בלוק קוד אחד מתוך כמה בהתקיים תנאי מסוים.

במדריך זה נעסוק בשלושת סוגי המשפטים הראשונים ואילו במשפטי switch נעסוק בהרחבה בפרק הבא של המדריך לשפת PHP.

משפטי תנאי מסוג if

משפטים אלה יהיו בעלי הצורה הכללית הבאה:

if (תנאי) code statements...;

דוגמה מעשית לשימוש במשפט תנאי מסוג if:

<?php
 
  if ($x = $y)
  echo "x is equal to y";
?>

בדוגמת הקוד שלמעלה בדקנו אם הערך שבמשתנה x שווה לערך שבמשתנה y. הגדרנו שאם הערכים שווים אזי תודפס למסך הודעה ש - x שווה ל - y.

משפטי תנאי מסוג if...else

משפטים מסוג if...else יהיו בעלי הצורה הכללית הבאה:

if (תנאי)
{
   קוד שירוץ אם התנאי מתקיים;
}
else
{
   קוד שירוץ אם התנאי אינו מתקיים;
}

דוגמה מעשית לשימוש במשפטי if...else

<?php
 
  if ($x = $y)
 {
     echo "x is equal to y";
 }
  else
 {
     echo "x is not equal to y";
 }

?>

בדוגמת הקוד שלמעלה בדקנו אם הערך שבמשתנה x שווה לערך שבמשתנה y. הגדרנו שאם הערכים שווים אזי תודפס למסך הודעה ש - x שווה ל - y. במידה והערך במשתנה x אינו שווה לערך במשתנה y תודפס הודעה מתאימה אחרת.

משפטי תנאי מסוג if...elseif...else

משפטי תנאי מסוג זה מאפשרים ליצור ריבוי של תנאים ובלוקים של קוד להרצה במקרה שאחד מן התנאים מתקיים. משפטים מסוג זה יהיו בעלי הצורה הכללית הבאה:

  if (תנאי)
{
  קוד שירוץ אם התנאי מתקיים;
}
  elseif (תנאי)
{
  קוד שירוץ אם התנאי מתקיים;
}
  else
{
  קוד שירוץ אם אף אחד מהתנאים אינו מתקיים;
}

דוגמה מעשית לשימוש במשפטי if...elseif...else

  if ($x = $y)
{
  echo "x is equal to y";
}
  elseif ($x > $y)
{
  echo "x is greater then y";
}
  else
{
  echo "x is smaller then y";
}

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש