ביטויים (Expressions) בשפת - PHP

ביטויים- Expressions - הם אבני הבניין של שפות תכנות בכלל ושל שפת PHP בפרט. ניתן לראות במשפטי השפה אוסף של ביטויים המבטאים ברוב המקרים פקודות. מבחינה זו קוד PHP הוא לא יותר מאוסף של ביטויים המבטאים פקודות שאותן על השרת לבצע. 

הפרסר (parser) שעליו מוטלת המשימה להוציא אל הפועל את הפקודות הניתנות לו באמצעות משפטי השפה, מבצע את שנאמר לו ביטויאחר ביטוי לפי סדר כתיבתם של הביטויים.

הפרדה בין ביטויים ב - PHP

כדי שהשרת, המריץ את קוד ה - PHP, יידע מתי מסתיים ביטוי ומתחיל ביטוי אחר אנו משתמשים בסימן נקודה פסיק ;

ברוב המקרים השרת יידע לזהות ביטוי חדש גם ללא סימון זה, אך עדיף תמיד להשתמש בסימן הנקודה פסיק בסוף כל ביטוי ולא לסמוך על כך.

תפקידיהם של ביטויים בשפת PHP

ביטויים בשפת PHP יכולים לשמש לצרכים שונים. ככלל ניתן לומר שכל משפט מטרתו לבצע שינוי כלשהו בסקריפט שלנו. להלן מספר דוגמאות לתפקידי ביטויים:

  • להגדיר משתנים ולהציב ערכים במשתנים; ניתן לומר שכל משפט מטרתו לבצע שינוי כלשהו בסקריפט שלנו. להלן מספר דוגמאות לתפקידי משפלשלוט באופן שהשרת מוציא אל הפועל את חלקי הקוד השונים שבסקריפט;
  • לקרוא לפונקציות או אובייקטים;
  •  לשלוט באופן שבו השרת מתנהג כאשר הוא נתקל ביוצאי דופן ושגיאות;
  • לתת תוויות ומזהים למשפטים בשפה.
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש