טיפוסי נתונים (Data Types) בשפת PHP

הדרך הטובה ביותר לשמור נתונים בתוך תוכנית PHP היא באמצעות שימוש במשתנים. שפת PHP תומכת בטיפוסי נתונים שונים שבאמצעותם ניתן לשמור בתוך משתנים נתונים מטיפוסים (סוגים) שונים.במדריך זה נביא את הדברים החשובים ביותר על טיפוסי הנתונים הנתמכים בשפת PHP.

טיפוסי הנתונים בשפת PHP

סוג משתנה הסבר
boolean זהו טיפוס הנתונים הפשוט ביותר. טיפוס נתונים זה יכול להחזיק בתוכו שני סוגי של ערכים: True או False. כדי להגדיר סוג נתונים זה יש להשתמש במילים True או False. ניתן לכתוב אותם בכל צירוף של אותיות קטנות או גדולות משום שהן "אדישות" לאותיות גדולות או קטנות.
דוגמה: <?php
   $a = true
?>
integer טיפוס נתונים מסוג integer יכול להחזיק בתוכו מספרים שלמים חיוביים או שליליים דצימליים, אוקטליים והקסהדצימליים.
דוגמה:
<?php
  $a = 1234; // decimal number
  $b = -123; // a negative number
  $c = 0123; // octal number
  $d = 0x1A; // hexadecimal number
?>
float בתוך טיפוס נתונים זה ניתן לשמור מספרים בעלי נקודה עשרונית: <?php
  $a = 1.234
  $b = 1.2e3
  $c = 7E-10
?>
stringטיפוס נתונים זה יכול להחזיק מחרוזות (סדרה של תווים אלפא נומריים) עד לגודל של שני ג'יגה. בדרך כלל מחרוזת תיכתב כך שתהיה מוקפת בגרש או במרכאות כפולות בתחילתה ובסופה: <?php
  $a = "Hello"
  $b = 'Hello'
?>
array מערכים הם מבני נתונים המורכבים מצמדים של אינדקס וערך. דוגמה להגדרת מערך ב - PHP: <?php
  $array = array(
   "foo" => "bar",
   "bar" => "foo",);

// PHP 5.4 מגרסת
$array = [
"foo" => "bar",
"bar" => "foo", ];
?>
object אובייקטים הם אינסטנסים של מחלקות שהוגדרו בקוד. כדי ליצור אובייקט על פי מחלקה יש להשתמש במילת המפתח new. בדוגמה הבאה נניח שהגדרנו כבר מחלקה ששמה foo וברצוננו להגדיר אובייקט מסוג foo: <?php
  $b = new foo;
 ?>
resource סוג נתונים זה מחזיק reference למשאב חיצוני. למשל סוג נתונים זה יכול להחזיק התחברות לבסיס נתונים.
null משתנה זה מחזיק ערך אחד בלבד והוא הערך null. משתנה יהיה מסוג זה באחד משני מקרים: אם לא נתנו לו ערך כלשהו או שנתנו לו את הערך null כבדוגמה הבאה: <?php
  $b=null;
?>

 

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש