הערות (Comments) ב - PHP

כמו בכל שפת תכנות מודרנית גם PHP מאפשרת לשלב הערות בתוך הקוד. השפה מאפשרת לשלב הערה בת שורה אחת או הערה בת מספר שורות רב. שורות המסומנות כהערות לא יוצאו אל הפועל גם אם הן מכילות בתוכן קוד. שלא כמו הערות ב - HTML, הערות בשפת PHP לא ייראו על ידי המשתמש בצד הלקוח.

כדי לשלב הערה בת שורה אחת נוכל להשתמש בסימנים: // או #. כל קוד או טקסט שיהיו מימין לסימנים אלה ייחשבו להערה.

דוגמת קוד לשילוב הערה בת שורה אחת בקוד PHP

<html>
<head>
   <title>This is a single line comment example</title>
</head> <body>

<body>

<?php
   echo "Hello World!"; // This is a single line comment!
?>

</body>
</html>

כדי לשלב הערה בת מספר שורות בקוד PHP יש להתחיל את ההערה בסימן */ ולסיים את ההערה בסימן /* כפי שניתן ללמוד מהדוגמה הבאה:

דוגמת קוד לשילוב הערה בת מספר שורות בקוד PHP

<html>
<head>
   <title>This is multiple line comment example</title>
</head> <body>

<body>

<?php
   echo "Hello World!"; /* This is a multi line comment!
   This code will print only the Hello World and not this
   comment */

?>

</body>
</html>

בקוד שלנו ההערה בת מספר השורות (בירוק בדוגמה) תזכה להתעלמות מצד שרת ה - PHP והקוד היחיד שייצא אל הפועל יהיה ההדפסה למסך של המשפט "Hello World".

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש