מהם מערכים מספריים בשפת PHP

בניגוד לשמם, מערכים מספריים (Numeric Arrays) ב - PHP יכולים לאחסן בתוכם ערכים מכל סוג (מספרים, מחרוזות, אובייקטים וכד'). מערכים מספריים נקראים בשם זה משום שכל איבר בתוכם מצוין בעזרת אינדקס מספרי. האיבר הראשון במערך מספרי יהיה בעל האינדקס 0, האיבר השני יהיה בעל אינדקס 1, השלישי בעל אינדקס 2 וכן הלאה.

הגדרת מערך מספרי

מערכים מספריים ב - PHP ניתן להגדיר ביותר מדרך אחת. בדוגמה הבאה נגדיר את המערך ואיבריו באמצעות שימוש ב - ()array:

$aNum = array( 1, 2, 3);

בדוגמת הקוד שלמעלה הגדרנו מערך מספרי בעל שלושה איברים. שם המערך הוא aNum$ , האיבר הראשון בתוכו הוא 1 ואילו האינדקס שלו במערך הוא 0. האיבר השני הוא 2 והאינדקס שלו הוא 1 והאיבר השלישי שלו הוא 3 והאינדקס שלו במערך הוא 2. ערכו של כל איבר יכול להיות מכל טיפוס נתונים חוקי ב - PHP האינדקס של כל איבר יהיה תמיד מספרי וכברירת מחדל האינדקס של האיבר הראשון הוא 0.

בדוגמה הבאה נגדיר מערך מספרי על ידי שיוך ערכו של איבר והאינדקס שלו בצורה ידנית ומפורשת:

$aNum[0] = "one";
$aNum[1] = "two";
$aNum[2] = "three";

בדרך זו המודגמת בדוגמת הקוד שלמעלה ניתן לגשת לכל איבר במערך כדי לקרוא או לכתוב ערכים לתוכו. במקרים שיש לנו מערכים גדולים או שאיננו יודעים כמה איברים יש במערך נוכל להשתמש בלולאה foreach שעליה למדנו כבר בפרק מיוחד במדריך זה.

שימוש בלולאת foreach כדי לקרוא ערכי מערך מספרי

בדוגמה הבאה נשתמש בלולאת foreach כדי לקרוא את ערכי המערך שהגדרנו בדוגמה הקודמת. לאחר מכן, נדפיס את ערכי המערך למסך:

$aNum[0] = "one";
$aNum[1] = "two";
$aNum[2] = "three";
foreach( $aNum as $val )
{
 echo "$val <br />";
}

אם נריץ את דוגמת הקוד הזו נקבל את התוצאה הבאה:

one
two
three

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש