פונקציות מערך מובנות בשפת PHP

מספר הפונקציות המובנות העוסקות בעבודה עם מערכים בשפת PHP אינו קטן ומטבע הדברים לא נוכל לעסוק בפירוט בכל הפונקציות הללו. לנוחיותכם ריכזתי אותן והוספתי לכל אחת מהן  הסבר קצר.

ריכוז פונקציות המערך (array) המובנות בשפת PHP

שם הפונקציהתיאור הפונקציה
arrayיצירת מערך
array_change_key_caseמחזיר מערך שבו כל המפתחות באותיות לועזיות קטנות. מתאים למערכים אסוציאטיביים בלבד.
array_chunkמפצל מערך בודד למספר רב של מערכים.
array_combineיוצר מערך משני מערכים שבאחד מהם מפתחות ובשני ערכים.
array_count_valuesמחזיר מערך ובו מספר הפעמים שכל ערך חוזר על עצמו במערך נתון.
array_diffבודק את ההבדלים בין שני מערכים ומחזיר אותם.
array_diff_assocמשווה בין מפתחות וערכי שני מערכים ומחזיר את ההבדלים ביניהם
array_diff_keyמשווה בין מפתחות של שני מערכים ומחזיר את ההבדלים ביניהם.
array_diff_uassocמשווה בין מפתחות וערכים של שני מערכים בתוספת בדיקות שהוגדרו לו על ידי המתכנת ומחזיר את ההבדלים ביניהן
array_diff_ukeyשווה בין מפתחות של שני מערכים בתוספת בדיקות שהוגדרו לו על ידי המתכנת ומחזיר את ההבדלים ביניהן
array_fillממלא מערך בערכים.
array_filterמסנן איברים במערך על פי ערכיהם על פי פונקציה מעשה ידי המתכנת.
array_flipביצוע החלפה כוללת של כל המפתחות והערכים במערך כך שהמפתחות הופכים לערכים והערכים למפתחות.
array_intersectמשווה את ערכי האיברים בין שני מערכים ומחזיר את כל האיברים הזהים
array_intersect_assocמשווה את ערכי האיברים והמפתחות בשני מערכים ומחזיר את כל האיברים הזהים
array_intersect_keyמשווה את ערכי מפתחות האיברים בשני מערכים ומחזיר את כל האיברים הזהים
array_intersect_uassocמשווה את ערכי האיברים והמפתחות באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת בשני מערכים ומחזיר את כל האיברים הזהים
array_intersect_ukeyמשווה את ערכי המפתחות באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת בשני מערכים ומחזיר את כל האיברים הזהים
array_key_existsבודק האם מפתחות נתונים נמצאים במערך.
array_keysמחזיר את כל המפתחות במערך
array_mapשולח את כל ערכי האיברים במערך לפונקציה מעשי ידי המתכנת המחזירה לו ערכים חדשים.
array_mergeמיזוג שני מערכים או יותר לכדי מערך אחד.
array_multisortמיון מערכים
array_padהכנסת כמות נתונה של איברים בעלי ערכים נתונים למערך.
array_popמחיקת האיבר האחרון במערך.
array_productחישוב ערכי איברים
array_pushהכנסת איברים לסוף מערך.
array_randמחזיר באורח רנדומלי מפתחות ממערך.
array_reduceמחזיר מערך כמחרוזת באמצעות פונקציה שהוגדרה על ידי המתכנת.
array_reverseהיפוך סדר האיברים במערך.
array_searchביצוע חיפוש ערך איבר במערך. הפונקציה מחזירה את מפתח האיבר.
array_shiftהסרת האיבר הראשון במערך והחזרת ערכו.
array_sliceמחזיר חלקים נבחרים מתוך מערך.
array_spliceהסרה או החלפה של איברים במערך
array_sumמחזיר את סכום ערכי כל האיברים במערך.
array_udiffמשווה בין ערכי מערך באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת ומחזירה מערך.
array_udiff_assocמשווה באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת בין ערכי איברים ומפתחותיהם ומחזירה מערך.
array_udiff_uassocהשוואת איברים ומפתחות במערך.
array_uintersectהשוואת ערכי איברים במערך באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת. מחזירה מערך.
array_uintersect_assocהשוואת ערכי איברים ומפתחותיהם במערך באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת. מחזירה מערך.
array_uintersect_uassocהשוואת ערכי מערך ומפתחות מערך באמצעות פונקציה מעשי ידי המתכנת. מחזירה מערך.
array_uniqueהסרת ערכים כפולים ממערך.
array_unshiftהוספת איברים בתחילת מערך.
array_valuesהחזרת כל הערכים במערך.
array_walkמפעילה פונקציה מעשי ידי המתכנת על כל איבר במערך.
array_walk_recursiveמפעילה בריקורסיה פונקציה מעשי ידי המתכנת על כל איבר במערך.
arsortמיון מערך בסדר הפוך תוך שמירה על המפתחות
compactיצירת מערך המכיל משתנים ואת ערכיהם.
countספירת איברים במערך
currentמחזיר את ערכו של האיבר הנוכחי במערך
eachהחזרת הערך והמפתח של האיבר הנוכחי במערך.
endהצבעה על האיבר האחרון במערך.
in_arrayביצוע בדיקה אם איבר בעל ערך מסוים נמצא במערך.
keyהחזרת מפתח מתוך מערך.
krsortמיון מערך בהיפוך על פי מפתחות האיברים.
ksortמיון מערך על פי מפתחות האיברים.
listהצבת ערכים מתוך מערך במשתנים.
natcasesortמיון איברים במערך ללא רגישות לאותיות גדולות או קטנות.
natsortמיון איברים במערך
nextקידום המצביע על האיבר הנוכחי במערך.
posalias של הפונקציה current
prevהחזרה לאחור של המצביע על האיבר הנוכחי במערך.
rangeיצירת מערך המכיל טווח של איברים
resetהופך את האיבר הראשון במערך לאיבר הנוכחי.
rsortמיון מערך בסדר הפוך.
sizeofalias של הפונקציה count.
sortמיון מערך.

 

 

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש