מהם מערכים אסוציאטיביים בשפת PHP

מערכים אסוציאטיביים (Associative Arrays) בשפת PHP דומים מאוד למערכים מספריים מבחינת השימושים בהם אולם הם שונים מהם באינדקס שלהם. בעוד שהאינדקס במערכים מספריים הוא תמיד מספרי, האינדקס במערכים אסוציאטיביים הוא תמיד מחרוזת. עובדה זו מאפשרת ליצור קשר אסוציאטיבי חזק בין מפתח (אינדקס) לערכו של איבר.

כאמור, נשתמש במערכים אסוציאטיביים במקרים שבם דרוש לנו קשר אסוציאטיבי חזק בין המפתח של האיבר לערכו. נניח למשל שברצוננו להחזיק במערך את משכורותיהם של כל העובדים בארגון מסוים. שימוש במערך מספרי לא יהיה בחירה נבונה מבחינתנו משום שהאינדקס של מערך מספרי לא מלמד אותנו דבר על העובד עצמו ולכן יקשה עלינו לחבר בין העובד למשכורתו. לעומת זאת ביכולתנו להשתמש במערך אסוציאטיבי ולהגדיר את מספר העובד או את שמו כמפתח (key) של האיבר ואת משכורתו כערך של אותו איבר ובכך ליצור קשר חזק וחד משמעי בין העובד למשכורתו.

הגדרת מערך אסוציאטיבי

בדוגמה הבאה ניצור מערך אסוציאטיבי ובו המפתח יהיה שם העובד והערך של כל איבר יכיל את משכורתו:

$sallary = array("Olga"=>5000, "Meytal"=>10000, "Dani"=>7800);

בדוגמה הבאה נגדיר מערך מספרי על ידי שיוך ערכו של איבר והמפתח שלו בצורה ידנית ומפורשת:

$sallary["Olga"] = "5000";
$sallary["Meytal"] = "10000";
$sallary["Dani"] = "7800";

בדרך זו המודגמת בדוגמת הקוד שלמעלה ניתן לגשת לכל איבר במערך כדי לקרוא או לכתוב ערכים לתוכו.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש