משפטים (Statements) בשפת - Javascript

משפטים - Statements - הם אבני הבניין של שפות תכנות בכלל ושל שפת Javascript בפרט. ניתן לראות במשפטי השפה אוסף של ביטויים המבטאים ברוב המקרים פקודות. מבחינה זו קוד Javascript הוא לא יותר מאוסף של משפטים המבטאים פקודות שאותן על האינטרפרטר לבצע. 

האינטרפרטר (Interpreter) שעליו מוטלת המשימה להוציא אל הפועל את הפקודות הניתנות לו באמצעות משפטי השפה, מבצע את שנאמר לו משפט אחר משפט לפי סדר כתיבתם של המשפטים.

הפרדה בין משפטים ב - Javascript

כדי שהאינטרפרטר, המריץ את קוד ה - Javascript, יידע מתי מסתיים משפט ומתחיל משפט אחר אנו משתמשים בסימן נקודה פסיק ;

רוב הדפדפנים יודעים ברוב המקרים לזהות משפט חדש גם ללא סימון זה, אך עדיף תמיד להשתמש בסימן הנקודה פסיק בסוף כל משפט ולא לסמוך על כך.

תפקידיהם של משפטים בשפת Javascript

משפטים בשפת Javascript יכולים לשמש לצרכים שונים. ככלל ניתן לומר שכל משפט מטרתו לבצע שינוי כלשהו בסקריפט שלנו. להלן מספר דוגמאות לתפקידי משפטים:

  • להגדיר משתנים ולהציב ערכים במשתנים;
  • לשנות ערכי משתנים;
  • לשלוט באופן שהאינטרפרטר מוציא אל הפועל את חלקי הקוד השונים שבסקריפט;
  • לקרוא לפונקציות או אובייקטים;
  • לשלוט באופן שבו האינטרפרטר מתנהג כאשר הוא נתקל ביוצאי דופן ושגיאות;
  • לתת תוויות ומזהים למשפטים בשפה.
 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש