Javascript - יצירת אוביקטים חדשים

בשפת Javascript כמעט כל דבר הוא אובייקט - מערכים, מחרוזות, סוגי נתונים, פונקציות ועוד. לעתים אנו נדרשים כמתכנתים ליצור בעצמנו אוביקטים חדשים שלא הוגדרו כחלק מן השפה. ישנן דרכים רבות ליצור אובייקטים בשפת Javascript. בפרק זה של המדריך שלנו נעסוק בשתי דרכים כאלו:

  1. Object Literals
  2. שימוש באופרטור new.

Object Literals

הדרך הקלה ביותר ליצירת אובייקטים בשפת Javascript היא על ידי שימוש ב - Objects Literals. Object Literals היא פשוט רשימה של שמות תכונות (המופרדים בפסיקים) וערכים לתכונות אלו (המופרדים בנקודותיים) המגדירים יחדיו את האובייקט, תכונותיו (properties) וערכי (values) התכונות הללו.

מספר דוגמאות ליצירת אוביקטים חדשים בעזרת object literals

var emptyobject{}; // אוביקט ריק
var fullname{male:0,female:1 }; // אוביקט עם שתי תכונות
var contact{name:'David', age:45, title:'king'}; //  מספר תכונות מטיפוס נתונים שונה

תכונה של אוביקט יכולה להיות גם אוביקט אחר. בדרך זו ניתן ליצור אוביקטים המקננים זה בתוך זה.

דוגמת קוד להגדרת אוביקטים מקננים

var contact{age:45, title:'king',
fullname{firstname:'David': surename:'king'}
};

בדוגמת הקוד שלמעלה יצרנו אוביקט ששמו contact. לאוביקט זה שלוש תכונות: age, title, fullname. התכונה fullname היא עצמה אוביקט המורכב משתי תכונות: firstname ו - surename.

יצירת אוביקטים בעזרת האופרטור new

Javascript מאפשרת ליצור אוביקטים חדשים גם על ידי שימוש באופרטור new. לאחר מילת המפתח new יש לשים שם פונקציה שהיא בעצם זו שמגדירה את האוביקט החדש.

דוגמה ליצירת אוביקטים עם האופרטור new

var contact = new object(); // יצירת אוביקט ריק
contact.firstname='David';  // יצירת תכונה לאוביקט והשמת ערך לתכונה זו
contact.surename='King'; // יצירת תכונה לאוביקט והשמת ערך לתכונה זו

בדוגמת הקוד שלמעלה יצרנו תחילה אוביקט ששמו contact. בשלב זה האוביקט הוא אוביקט ריק (ללא תכונות וערכים). לאחר מכן הגדרנו לאוביקט שתי תכונות (properties) והצבנו ערכים בתוך תכונות אלה.

מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

אופרטורים בשפת Javascript

תכונות (Properties) של אוביקטים בשפת Javascript

מתודות (Methods) של אוביקטים ב - Javascript

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש