משפטי תנאי מסוג if...else בשפת Javascript

משפטי תנאי מאפשרים לנו  לשלוט בזרימת הקוד שלנו ובאופן שבו הקוד שלנו ירוץ. באמצעות משפטי תנאי ביכולתנו לקבוע באילו תנאים בלוק קוד מסוים יהיה פעיל ובאילו תנאים לא. במדריך זה נעסוק בשלושת משפטי התנאי ממשפחת if...else:

  1. משפטי if - אם תנאי מסוים מתקיים אז יש להריץ את בלוק הקוד;
  2. משפטי if...else - אם התנאי שלנו מתקיים אזי יש להריץ בלוק קוד מסוים ואם לא אז בלוק קוד אחר;
  3. משפטי if...else if...else - משפט זה מאפשר לנו להריץ בלוקים שונים של קוד עבור תנאים שונים.

משפטי if

במשפט if אנו מתנים ריצת שורת קוד אחת או יותר בנכונותו של תנאי כלשהו. במידה ותנאי זה אינו מתקיים שורות קוד אלו לא יורצו והתוכנית תקפוץ מעליהן.

הצורה הכללית של משפטי if

if (condition)
{
קוד להרצה במקרה שהתנאי מתקיים
}

הערה: את משפטי התנאי יש לכתוב באותיות לועזיות קטנות על מנת שיוכרו על ידי האינטרפרטר

דוגמת קוד לשימוש במשפט if ב - Javascript

if (name != null)
{
alert("שלום " + name);
}

בדוגמת הקוד שלמעלה אנו מתנים הרצת שורת קוד המציגה הודעה למשתמש בכך שהמשתנה name אינו ריק, כלומר אינו בעל הערך null.

משפטי if...else

משפטים מסוג if...else מאפשרים לנו לקבוע תנאי מסוים שבמידה והוא מתקיים יורץ בלוק קוד מסוים ובמידה והוא אינו מתקיים יורץ בלוק קוד אחר שאותו הגדרנו במיוחד למקרה זה.

הצורה הכללית של משפטי if...else

if (condition)
{
שורות קוד שיורצו במידה והתנאי מתקיים
}
else
{
שורות קוד שיורצו במידה והתנאי אינו מתקיים
}

הערה: את משפטי התנאי יש לכתוב באותיות קטנות כדי שיוכרו על ידי האינטרפרטר.

דוגמת קוד לשימוש במשפט if...else

if (name != null)
{
alert("שלום " + name);
}
else
{
alert("שלום אורח");
}

בדוגמת הקוד שלמעלה התננו את הרצת שורת הקוד המציגה הודעת שלום למשתמש בכך שהמשתנה name שאמור להחזיק את שם המשתמש אינו ריק, כלומר אינו בעל הערך null. במידה וערכו של המשתנה name הוא null אזי תוצג למשתמש הודעה כללית: "שלום אורח".

משפטי if...else if...else

משפטי if...elseif...else דומים במהותם למשפטי if...else אלא שהם מאפשרים להגדיר שורה של תנאים להרצת בלוקים שונים של קוד.

הצורה הכללית של משפטי if...else if...else

if (condition 1)
{
שורות קוד שיורצו במקרה שתנאי 1 מתקיים
}
else if (condition 2)
{
שורות קוד שיורצו במקרה שתנאי 2 מתקיים
}
else if (condition n)
{
 שורות קוד שיורצו במקרה שתנאי n מתקיים
}
else
{
שורות שיורצו אם אף אחד מן התנאים אינו מתקיים
}

במשפטים מסוג זה אין מגבלה למספר התנאים שניתן להשתמש בהם. במקרה ונרצה שרק אם מתמלא אחד התנאים יורצו שורות הקוד שלנו אזי אין גם חובה להשתמש ב - else בסוף המשפט כברירת מחדל למצב שאף תנאי אינו מתמלא.

דוגמת קוד לשימוש במשפטי if...else if...else

if (name == "אדם")
{
 alert("שלום אדם");
}

elseif (name=="חוה")
{
 alert("שלום חוה");
}
else
{
 alert("שלום אורח")
}

 

מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

שלושה סוגי הודעות קופצות

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש