לולאות do while בשפת Javascript

נשתמש במשפטי do while כאשר נרצה להבטיח שהקוד בתוך הלולאה שלנו ירוץ לפחות פעם אחת. זאת משום, שבשונה ממשפט while הפעולה הראשונה שעושה האינטרפרטר בבואו להריץ משפט do while היא להריץ את בלוק הקוד שבתוך המשפט ורק לאחר מכן לבחון האם התנאי שבראש המשפט מתקיים. במידה והתנאי אינו מחזיר ערך אמת ידלג האינטרפרטר מעל למשפט ה - do while אל המשפט הבא. במידה והתנאי מחזיר ערך אמת יורץ כל בלוק הקוד שבתוך המשפט ולאחר מכן יחזור האינטרפרטר ויבדוק את התנאי שבראש המשפט וכך הדבר יימשך עד שהערך שיוחזר מבדיקת התנאי לא יהיה ערך אמת.

הצורה הכללית של משפטי do while

 do
{
  // משפטי קוד שירוצו כל עוד התנאי שבראש המשפט מתמלא;
}while (condition);

כפי שניתן לראות בלולאות do while המילה do מסמנת את תחילת הלולאה ואילו המילה while והתנאי שלה מסיימים את הלולאה. חשוב לזכור שכל עוד התנאי שבראש המשפט הוא נכון אזי האינטרפרטר יחזור ויריץ את שורות הקוד שבתוך המשפט. לכן, על מנת להימנע מלולאה אינסופית שתגרום להתרסקות התוכנית שלנו נדאג לכך שבתוך שורות הקוד שלנו יהיה קוד שידאג לכך שהתנאי בראש המשפט לא יהיה נכון בשלב כלשהו והלולאה תיקטע.

חשוב: חובה לסיים לולאות מסוג do while בסימן הנקודה פסיק!!!

דוגמת קוד לשימוש במשפטי do while

בדוגמת הקוד הבאה נקים משתנה ששמו iCnt שערכו הראשוני יהיה 1. לאחר מכן נכתוב למסמך שלנו את כל המספרים מ - 1 עד 50. בסיום כל כתיבה למסמך נעלה את ערכו של המשתנה iCnt ב - 1. הלולאה שלנו תמשיך לרוץ ולכתוב את המספרים למסמך כל עוד ערכו של iCnt יהיה קטן מ - 50 או שווה ל - 50. הריצה הראשונה תתבצע ללא בדיקת התנאי שבתחתית הלולאה.

<script type="text/javascript">

var iCnt=1;

do
{
  document.write(iCnt + ", ")
  iCnt++;
}while (iCnt<=50);

</script>

מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

משפטי תנאי מסוג if...else

לולאות מסוג do while

לולאות מסוג for

לולאות מסוג for in

 

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש