הוספת והפחתת ימים חודשים ושנים מתאריך

האובייקט Date ב - Javascript מאפשרלנו להפחית ימים, חודשים או שנים מתאריך או להוסיף ערכים אלה לתאריך. זאת באמצעות המתודות השונות המאפשרות לעדכן את הערכים השונים מהם מורכב תאריך.

הוספת / הפחתת ימים לתאריך

בדוגמה הבאה נוסיף יום אחד לתאריך קיים:

var myDate = new Date("1/1/2013");
myDate.setDate(myDate.getDate() + 1);
document.write(myDate);
// Output: Wed JAN 02 00:00:00 PST 2013

 

הוספת / הפחתת חודשים מתאריך

בדוגמה הבאה נפחית חודש אחד מתאריך קיים:

var myDate = new Date("1/1/2013"); // צור תאריך חדש
myDate.setMonth(myDate.getMonth() - 1); // הפחת חודש מהתאריך שיצרנו
document.write(myDate); // הדפס את התאריך החדש לאחר ההפחתה
// Output: Sat Dec 01 2012 00:00:00

 

הוספת  / הפחתת שנים לתאריך

בדוגמה הבאה נוסיף שנה לתאריך:

var myDate = new Date("1/1/2013");
myDate.setYear(myDate.getFullYear() + 1);
document.write(myDate);
// Output: Wed Jan 01 2014 00:00:00

 


מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

מדריך ליצירת אובייקט תאריך (Date Object)

מדריך להצבת ערכים באובייקט תאריך

מדריך לשליפת נתונים מתוך האובייקט תאריך

מדריך לביצוע חישובים והשוואת תאריכים באובייקט תאריך

מדריך לכתיבת תאריכים בעברית

ריכוז כל מתודות התאריך ב - Javascript

 

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש