טיפוסי נתונים (Data Types) ב - Javascript

בשפת Javascript להבדיל משפות תכנות אחרות מספר טיפוסי הנתונים (Data Types) מועט יחסית. יחד עם זאת, בגלל האופן שבו משתני השפה בנויים ובגלל הגמישות הרבה שלהם חשוב ביותר להכיר את כל טיפוסי הנתונים בשפה ואת אופן השימוש הנכון בהם.

רשימת טיפוסי הנתונים (Data Types) הקיימים בשפת Javascript

סוג נתונים (Data Type) הסבר לסוג הנתונים
מספרים (Numbers) כל סוגי המספרים נכללים בטיפוס נתונים זה. מספרים שלמים, מספרים עשרוניים,
מספרים בבסיסים שונים כגון מספרים הקסדצימלים ועוד.
דוגמאות: 7, 14.5, 0X5F.
מחרוזות (Strings) כל תו המוקף במרכאות כפולות או בגרשיים הוא מחרוזת בשפת Javascript.
דוגמאות: "שלום", 'Hello'.
בוליאני (Boolean) טיפוס נתונים זה מכיל בתוכו אחד משני ערכים: true או false.
Null כשמו כן הוא, מטרתו לייצג 'כלום'. אם נפנה למשתנה בלא שהצהרנו עליו והגדרנו עבורו ערך נקבל בחזרה את הערך null.
NaN רבים אינם מתייחסים ל - NaN כאל טיפוס נתונים, אולם סבורני שיש להתייחס אליו ככזה. זהו הערך שיוחזר אלינו כאשר נעביר ערך לא מספרי לפונקציה בשפה המצפה לערך מספרי כגון הפונקציה ()parseInt.
NaN הוא קיצור של: Not a Number.

 

טיפוס נתונים מספרי (Number) ב - Javascript

כאמור, טיפוס הנתונים המספרי מכיל בתוכו את כל סוגי המספרים, הן המספרים השלמים מהסוג שבשפות אחרות נקרא Integer והן מספרים עשרוניים שבשפות אחרות אנו מכירים כ - Float.

בשפת Javascript ניתן להגדיר מספרים שלמים (Integers) בשלושה בסיסים: בסיס עשרוני, בסיס שמונה (Octal) או בסיס שש עשרה (Hexadecimal).

מלבד מספרים שלמים ניתן להציב בתוך משתנה מספרי גם נתוננים מספריים בעלי שבר עשרוני כגון: 1.1334 או 2e-3 השקול למספר 0.002.

דוגמאות קוד להצבת נתונים מטיפוס מספרי ב - Javascript

<script type="text/javascript">
    var a = 5;          //Integer Decimal
    var b = 0x5F;       //Integer Hexadecimal
    var c = 056;        //Inetger Octal
    var d = 2e-3;       //Float Decimal
    var e = 112.121;    //Float Decimal
</script>

 

מחרוזות ב - Javascript

עקרונית כל תו המוקף במרכאות כפולות או בגרשיים הוא מחרוזת בשפת Javascript.דוגמאות: "שלום", 'Hello'. גם מחרוזת ריקה: "" נחשבת למחרוזת ואין לבלבל אותה עם null.

אין כלל האומר איזה סוג של מרכאות (כפולות או גרשיים) יש לשים כדי לציין שערך הינו מטיפוס מחרוזת, הכלל היחיד הוא שאין לערבב ביניהם. אם התחלנו לציין מחרוזת בגרש בודד אזי יש לסיים בגרש בודד וכן נכון הדבר לגבי המרכאות הכפולות.

דוגמאות קוד להצבת ערכים מטיפוס מחרוזת בתוך משתנים

<script type="text/javascript">
  var a = "This is a String";
  var b = 'This is Also a String';
  var c = "2e-3";
  var d = '0x5F';
</script>

מחרוזת יכולה להכיל בתוכה גם תווים כגון מרכאות. כדי לממש זאת נשתמש במרכאות ובגרשיים במעורב. להלן דוגמאות קוד הממחישות זאת:

<script type="text/javascript">
  var a = 'This is a "String" with a quote';
  var b = "This is Also a 'String' with a quote";
</script>

הערה:  באובייקט מסוג מחרוזת נעסוק בצורה נרחבת בפרק על האובייקט String. לפעולות על מחרוזות ייחדנו במדריך זה מספר פרקים.

טיפוס נתונים בוליאני ב - Javascript

טיפוס הנתונים הבוליאני יכול לקבל אחד משני ערכים: false או true. שלא כמו בשפות תכנות אחרות לטיפוס הנתונים הבוליאני אין אפשרות להעביר ערכים כ - 0 או 1 אלא את המילים false או true בלבד. אלה גם הערכים שיוחזרו ממשתנה בוליאני.

דוגמה להצבת ערכים במשתנה מטיפוס בוליאני

<script type="text/javascript">
  var a = false
  var b = true
</script>

כלים ומדריכים נוספים הקשורים לנושא

String Object in Javascript

המדריך למשתנים ב - Javascript


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש