מערכים ויצירת מערכים בשפת Javascript

מהם מערכים

מערך הוא מיכל מסודר המאפשר לשמור בתוכו אוסף של ערכים. כל חבר באוסף נקרא איבר. איברים במערך יכולים להיות מכל טיפוס נתונים כולל אובייקטים או אף מערכים אחרים. לכל איבר במערך יש מיקום מספרי המיוחד רק לו ונקרא אינדקס. בשונה משפות תכנות רבות אחרות, מערכים ב - Javascript אינם בעלי טיפוס נתונים מוגדר.משמעות הדבר היא שבתוך מערך אחד יכולים להיות איברים בעלי טיפוס נתונים שונה.

האיבר הראשון במערכים ב - Javascript יהיה בעל אינדקס שמספרו 0. המספר המקסימלי האפשרי של איברים במערך הוא: 4,294,967,295. חשוב לזכור שמערכים ב - Javascript הם דינמיים ולכן כאשר יוצרים אותם אין צורך להגדיר מראש מה יהיה מספר האיברים בתוכם.

יצירת מערכים

הדרך הפשוטה ביותר להגדרת מערך היא באמצעות הצבת משתנים מפורשת במערך כפי שניתן ללמוד מהדוגמאות הבאות.

דוגמאות קוד ליצירת מערכים באמצעות הצבת איברים מפורשת בתוכם

var eArray = []; // מערך ריק
var i = [1, 2, 8, 7]; // ארבעה איברים מספריים
var ManyTypes = [11.132, false, "a"]; // שלושה איברים מטיפוס נתונים שונה

הערה: שימו לב שאת האיברים למערך הגדרנו בתוך סוגריים מרובעים.

דרך אחרת ליצור מערך היא על ידי הגדרת משתנה מסוג מערך. נעשה זאת באופן הבא.

דוגמאות קוד ליצירת מערכים באמצעות שימוש בקונסטרקטור array

var eArray = new Array(); // מערך ריק
var i = new Array(1, 2, 8, 7); // מערך עם ארבעה איברים מספריים
var ManyTypes = new array(11.132, false, "a") // מערך ובו שלושה איברים מטיפוס נתונים שונה

הערה: שימו לב שאת האיברים למערכים הגדרנו בתוך סוגריים עגולים.

חשוב לציין שאם נציב בתוך הגדרה מפורשת, העושה שימוש בקונסטרוקטור array, איבר מספרי אחד אזי Javascript לא תתרגם זאת כהצבת איבר בתוך מערך אלא כהגדרה מראש של אורך המערך, קרי של מספר האיברים שיוקצו מראש בזיכרון המחשב עבור המערך הנתון. להלן דוגמת קוד לכך:

דוגמא להגדרת אורך מערך ושימוש בקונסטרוקטור array

var arr = new array(3) // מערך ובו הקצאת מקום לשלושה איברים

בהגדרה מעין זו נשתמש במקרה שאנו יודעים מראש כמה איברים צפויים לאכלס את המערך שלנו.

כלים ומדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

המדריך לטיפוסי נתונים (Data Types) ב - Javascript


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש