מהם Page Directives ומה תפקידם

Page Directives בסביבת ASP.NET הן אוסף של פקודות הממוקמות בדרך כלל (לא הכרחי) בראש כל דף. ניתן לשלוט באמצעותן בהתנהגות של דפי ASP.NET ולכן חשוב מאוד להכירן היטב. סביבת ASP.NET מעמידה לרשותנו אחת עשרה "קבוצות" של  Directives. ביכולתכם להשתמש בהנחיות אלה גם אם אתם כותבים בתצורה של Code behind וגם אם לא.

התחביר לכתיבת Page Directive

<%@ [Directive] [Attribute=Value] %>

דוגמה מעשית ל - Page Directives

<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterASP.master" AutoEventWireup="false" CodeFile="ASP-Directives.aspx.vb" Inherits="Test1" title="DevSchool: What are Page Directives and how they Control Your ASP.NET page behavior" %>

ניתן לראות ב - Directives שורה של פקודות שהקומפיילר של סביבת ASP.NET יפעל על פיהן כאשר הוא יבוא להריץ את הדף שלכם.

טבלת ה - Directives בסביבת ASP.NET 4.0

כאמור, בסביבת ASP.NET ישנן אחת עשרה "קבוצות" של Page Directives. להלן טבלה המכילה את רשימת כל ה - Directives ותיאור קצר המסביר מה ניתן לעשות עם כל אחת מהן:

שם תיאור
Assemblyמאפשר לשייך Assembly לדף או ל - User Control.
Controlקבוצת הנחיות זו מיועדות לשימוש ב - User Controls.
Implementsמאפשר להטמיע .NET Framework ספציפי.
Importמייבא Namespaces לדף או ל - User Control.
Masterקבוצה זו מאפשרת פקודות מיוחדות המיועדות ספציפית ל - Master Page.
MasterTypeיצירת קישור בין מחלקה לבין דף
OutputCacheשולט ב - Cache של דף או User Control.
Pageמאפשרת לכתוב קבוצה גדולה של הנחיות לקומפיילר בשעה שהוא מריץ את הדף. ניתן להשתמש בקבוצת הנחיות זו רק בדפים (.aspx).
PreviousPageTypeמאפשר לדף ASP.NET לעבוד ב - Postback  מדף אחר באפליקציה.
Referenceמאפשר לקשר דף או User Control לדף או User Control הנוכחיים.
Registerמאפשר ליצור זיקה בין Aliases ל - Namespaces ומחלקות.

סיכום

במדריך זה למדנו מהם Page Directives, מה תפקידם ומהן אחת עשרה קבוצות ה - Page Directives שסביבת ASP.NET 4 מעמידה לרשותנו.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש