תנאי השימוש באתר

אנו מקדמים בברכה את הגולשים הרבים באתר Devschool (להלן האתר) ליהנות מהחומרים המגוונים המוצעים בו. עם זאת, השימוש באתר כפוף למספר תנאים :

כללי

כל התנאים המפורטים ב"תנאי השימוש באתר" הינם לגברים ולנשים כאחד.

ב"תנאי השימוש באתר",  "האתר" כולל את מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו וכל מי מטעמו.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את הגולשים בו, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

אם אינך מסכים/ה לתנאים, אנא אל תשתמש/י ו/או תירשם/י לשירותי האתר.

החומר באתר הוא בגדר מידע בלבד. הסתמכות על המידע באתר, הינה על אחריות המשתמש בלבד. אין מפעילי האתר וספקי התוכן שלו מתחייבים לנכונות המידע, אמיתותו, שלמותו ודיוקו ואינם אחראים בגין נזק שייגרם לגולש בעקבות שימוש באתר או בתכניו.

האתר שומר על זכותו להפסיק את פעילותו ללא כל הודעה מוקדמת.

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לאתר לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

השירות

האתר מכיל מאמרים, מאמרי דעה, מדריכים, דוגמאות קוד, קורסים מקוונים, מבחנים מקוונים, מחוללי קוד וכדומה המוגשים לגולש כשירות. האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע ממגוון השירותים המוצעים בו מעת לעת לפי שיקוליו הבלעדיים.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי האתר שייכות לבעלי האתר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט חייב כאמור לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא האתר ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת האתר.

אחריות והגבלת אחריות

השירות באתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). לאתר אין אחריות בשום דרך או צורה שהיא לזמינות התכנים ו/או השירותים, לאמינות ולדיוק הנתונים ולתכנים המוצגים באתר לרבות אחריות לתכנים שנמסרו לאתר ע"י הגולשים באמצעות הטלפון  מערכת הטוקבקים וצדדים שלישיים.

האתר אינו אחראי לתוצאות המתקבלות מהשימוש בשירות, לאמיתותם, דיוקם, תקפותם ו/או שלמותם של התכנים שנרכשו או נמסרו דרך השירות  או למידע העולה מקישורים המפנים גולשים לאתרים אחרים.

בשום מקרה לא יהיה האתר ו/או כל נציג מטעמו אחראי לכל הפסד או נזק שייגרמו לכל צד שהוא, אשר הסתמך על התכנים המופיעים בשירות האתר. כל הסתמכות של הגולש על התכנים הינה על אחריותו המלאה בלבד, האתר אינו מבצע ניפוי של המבקרים בו, הנרשמים בו ו/או מקבלי השירות הנרשמים לאתר בכל דרך וצורה ועל כן לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות מכל סוג, אשר הוצג באתר.

תשלום

השימוש באתר אינו כרוך בתשלום כלשהו, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע תשלומים כאמור. החזר כספי למבקר עבור שירות בתשלום מכל סוג שהוא באתר יתבצע על פי הקבוע בחוק במועד התשלום. פרטי כרטיס האשראי של הגולש יימסרו לחברות האשראי לצורך גבית התשלום, ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר.

הנחיות לקישור לאתר זה

אתר המקשר לאתר זה:

  • רשאי לקשר לתוכן, אולם לא להעתיק אותו.
  • אינו מורשה ליצור סביבת דפדפן או גבול סביב התוכן של Devschool.
  • אינו מורשה לרמוז ש- Devschool מאשר אותו או את מוצריו.
  • אינו רשאי להציג בצורה שקרית את קשריו עם Devschool.
  • אינו רשאי להציג מידע שקרי אודות שירותי ומוצרי Devschool.
  • אינו רשאי להשתמש בסמלים או תמונות של Devschool ללא רשות בכתב.
  • אינו רשאי להכיל תוכן שעלול להיחשב כבעל טעם רע, פוגע או שנוי במחלוקת, וחייב להכיל רק תוכן שיתאים לכל קבוצת גיל.

 


 
© 2010-2013 www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש