מהו Primary Key בטבלאות SQL

כאשר אנו מגדירים שדה אחד או יותר כ - Primary Key של טבלה (מזהה ייחודי) אנו בעצם מגדירים אמצעי שיבטיח שכל שורה בטבלה שלנו תהיה ייחודית מבחינת נתוניה. בכל טבלה צריך להיות Primary Key ובכל טבלה יכול להיות Primary Key אחד בלבד.

כל Primary Key הינו בעל התכונות הבאות:

  1. כל Primary Key מאפשר זיהוי חד ערכי של כל רשומה בטבלה;
  2. השדה או השדות המרכיבים את ה - Primary Key חייבים להיות ייחודיים;
  3. עמודה שהיא Primary Key או חלק מ - Primary Key אינה יכולה להיות בעלת ערך Null;
  4. לכל טבלה יכול להיות רק Primary Key אחד.

כדי להבין טוב יותר מהפ השימוש ב - Primary Key נשתמש בדוגמה הבאה. נניח שעלינו להקים טבלת עובדים. טבלה זו תכיל את מספר העובד, את שמם הפרטי ואת שם משפחתם, את שכרם וכדומה. עתה, אם נבחר את השדות שם ושם משפחה ונגדיר אותם כ - Primary Key ניתקל בבעיה משום שיתכן מאוד שיהיו לנו עובדים בעלי שם זהה ואז נפר את תנאי הייחודיות שחייב להיות בשדות המרכיבים את ה - Primary Key של טבלה. בחירה הגיונית יותר תהיה אם נבחר בשדה מס' עובד כ - Primary Key של הטבלה משום ששדה זה מאפשר זיהוי ייחודי של כל רשומה (שורה) בטבלה.

הגדרת Primary Key בזמן יצירת טבלה חדשה

דוגמה ליצירת טבלה עם Primary Key ב - SQL Server, Oracle, Access

CREATE TABLE Emloyees
(
  Id int NOT NULL PRIMARY KEY,
  SureName varchar(150) NOT NULL,
  FirstName varchar(50),
  Address varchar(255),
)


דוגמה ליצירת טבלה עם Primary Key בבסיס הנתונים MySQL

CREATE TABLE Emloyees
(
 Id int NOT NULL,
 SureName varchar(150) NOT NULL,
 FirstName varchar(50),
 Address varchar(255),
 PRIMARY KEY (Id)
)

הגדרת Primary Key בטבלה קיימת

בדוגמאות שבסעיף הקודם ראינו כיצד ניתן להגדיר Primary Key כאשר יוצרים טבלה חדשה בעזרת הפקודה CREATE TABLE. בדוגמאות הבאות נראה כיצד ניתן להגדיר זאת  בטבלה קיימת:

דוגמה להגדרת  Primary Key בטבלה קיימת

ALTER TABLE Emloyees ADD PRIMARY KEY (Id)

מדריכים ומאמרים הקשורים לנושאים במדריך זה

מדריך ליצירת טבלה בעזרת הפקודה CREATE TABLE

מדריך לביצוע שינויים במבנה טבלה בעזרת הפקודה ALTER TABLE 

מדריך לטבלאות בבסיסי נתונים רלציוניים

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש