לולאות for בשפת Javascript

לולאות for הן לולאות שביכולתנו לשלוט במספר ההרצות שלהן בצורה פשוטה ואינטואיטיבית ולכן לולאות אלה הן הפופולאריות ביותר בקרב מתכנתים. כדי ליצור לולאות for נגדיר את האלמנטים הבאים:

  • נגדיר משתנה שישמש אותנו כמונה למספר הפעמים שאנו מריצים את הקוד בתוך הלולאה וניתן למונה שהגדרנו ערך התחלתי כלשהו (בדרך כלל 0);
  • נגדיר באיזה תנאי האינטרפרטר יריץ את הקוד שבתוך הלולאה שלנו. בדרך כלל התנאי יהיה קשור לערך כלשהו של המונה שאותו הגדרנו.
  • נגדיר כיצד המונה שלנו יגדל. נעשה זאת בראש הלולאה או בגוף הלולאה (בדרך כלל בשורה האחרונה בקוד שבתוך הלולאה) או בשני המקומות גם יחד.

הצורה הכללית של משפטי for

 for (initialize counter; loop condition; increment the counter) {
   // שורות קוד שיורצו כל עוד התנאי בראש הלולאה מחזיר ערך אמת
 }

חשוב: לפני כל הרצה של הלולאה האינטרפרטר יבצע בדיקה לגבי ערך האמת של התנאי שבראש הלולאה. במידה והערך של התנאי הוא אמת יורץ הקוד שבתוך הלולאה, במידה וערך התנאי הוא שקרי האינטרפרטר יקפוץ מעל הלולאה וימשיך למשפטי הקוד הבאים אחריה.

דוגמת קוד לשימוש במשפטי for

בדוגמת הקוד הבאה נקים משתנה ששמו iCnt שערכו הראשוני יהיה 0. לאחר מכן נכתוב למסמך שלנו את כל המספרים מ - 0 עד 8. בסיום כל כתיבה למסמך נעלה את ערכו של המשתנה iCnt ב - 1. הלולאה שלנו תמשיך לרוץ ולכתוב את המספרים למסמך כל עוד ערכו של iCnt יהיה קטן מ - 10.

<script type="text/javascript">

var icnt;
for(icnt=0; icnt<10; icnt++)
{
     document.write=icnt;
}

</script>

משפטי for מאפשרים לעבוד עם יותר מאשר משתנה אחד. לשם כך נפריד בעזרת פסיקים בין משתנה למשתנה במשפט שלנו.

דוגמת לקוד לשימוש בלולאת for עם יותר ממשתנה אחד

<script type="text/javascript">

var i, j;
for(i=1, j=10; j>1; i++, j--)
{
  x=i+j;
  document.write=x; 
}

</script>

מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

משפטי תנאי מסוג if...else

לולאות מסוג do while

לולאות מסוג for in

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש