לולאות while בשפת Javascript

משפטי תנאי מאפשרים לנו  לשלוט בזרימת הקוד שלנו ובאופן שבו הקוד שלנו ירוץ. באמצעות משפטי תנאי ביכולתנו לקבוע באילו תנאים בלוק קוד מסוים יהיה פעיל ובאילו תנאים לא. בניגוד למשפטי if או משפטי  switch משפטי while  מיוחדים בכך שהם תערובת של משפטי תנאי ולולאות קוד הממשיכות לפעול עד שהתנאי המופיע בראש המשפט אינו נכון עוד. כמשפט המבטא לולאה משפטי while הם משפטים בסיסיים בעלי מבנה פשוט יחסית.

הפעולה הראשונה שעושה האינטרפרטר בבואו להריץ משפט while היא לבחון את התנאי שבראש המשפט. במידה והתנאי אינו מחזיר ערך אמת ידלג האינטרפרטר מעל למשפט ה - while אל המשפט הבא. במידה והתנאי מחזיר ערך אמת יורץ כל בלוק הקוד שבתוך המשפט ולאחר מכן יחזור האינטרפרטר ויבדוק את התנאי שבראש המשפט וכך הדבר יימשך עד שהערך שיוחזר מבדיקת התנאי לא יהיה ערך אמת.

הצורה הכללית של משפטי while

while (condition)
{
  // משפטי קוד שירוצו כל עוד התנאי שבראש המשפט מתמלא
}

הערה: חשוב לזכור שכל עוד התנאי שבראש המשפט הוא נכון אזי האינטרפרטר יחזור ויריץ את שורות הקוד שבתוך המשפט. לכן, על מנת להימנע מלולאה אינסופית שתגרום להתרסקות התוכנית שלנו נדאג לכך שבתוך שורות הקוד שלנו יהיה קוד שידאג לכך שהתנאי בראש המשפט לא יהיה נכון בשלב כלשהו והלולאה תיקטע.

דוגמת קוד לשימוש במשפטי while

בדוגמת הקוד הבאה נקים משתנה ששמו iCnt שערכו הראשוני יהיה 1. לאחר מכן נכתוב למסמך שלנו את כל המספרים מ - 1 עד 50. בסיום כל כתיבה למסמך נעלה את ערכו של המשתנה iCnt ב - 1. הלולאה שלנו תמשיך לרוץ ולכתוב את המספרים למסמך כל עוד ערכו של iCnt יהיה קטן מ - 51.

<script type="text/javascript">

var iCnt=1;

while (iCnt<51)
{
  document.write(iCnt + ", ")
  iCnt++;
}

</script>

מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

משפטי תנאי מסוג if...else

לולאות מסוג do while

לולאות מסוג for

לולאות מסוג for in

 

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש