פילוח וחיתוך מחרוזות בשפת Javascript

במדריך זה נעסוק בדרכים לחיתוך ופילוח מחרוזות. בפרט נעסוק במתודה slice המאפשרת לבצע פעולות אלה בקלות וביעילות.

 

פילוח וחיתוך מחרוזות

באמצעות המתודה slice ביכולתנו לחתוך חלק מתוך מחרוזת. המתודה מקבלת שני ערכים: הערך הראשון יכיל את המקום שממנו נרצה להתחיל בפילוח ואילו הערך השני יכיל את המקום שבו יופסק הפילוח. המתודה מחזירה את תת המחרוזת שאותה חתכנו ממחרוזת המקור.

הצורה הכללית של המתודה slice

string.slice(start, end)

דוגמת קוד לפילוח וחיתוך מחרוזות

var s = "abcdefg";
s.slice(0,3) // Returns "abc"
s.slice(2,5) // Returns "cde"
s.slice(4) // Returns "efg"
s.slice(3,-1) // Returns "def"
s.slice(3,-2) // Returns "de"

חשוב: כפי שביכולתכם להתרשם slice יכול לקבל ערכים שליליים כארגומנט השני.


כלים ומדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

המדריך לטיפוסי נתונים (Data Types) ב - Javascript


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש