Javascript - מתודות (Methods)

מתודה (method) בשפת Javascript היא פונקציה בעלת זיקה לאוביקט נתון. במלים אחרות ניתן להגדיר מתודה גם כתכונה (property) של אוביקט שהיא פונקציה.

נגדיר מתודה לאוביקט כפי שנגדיר כל פונקציה בהבדל אחד, שפונקציה זו תוגדר כתכונה של אוביקט. הצורה הכללית להגדרת מתודה תהיה:

objectName.methodname = function_name;

דוגמה כללית אחרת תהיה:

var myObj = {
  myMethod: function(params) {
 // ...do something }
};

דוגמה מעשית ליצירת מתודה ולגישה למתודה

function hellome(){
  document.write('Hello');
}

var p=new Object();
p.hellome=hellome;
p.hellome();

בדוגמת הקוד למעלה יצרנו פונקציה הכותבת למסך את המילה 'Hello'. לאחר מכן הגדרנו אובייקט ששמו o. הגדרנו עבור האובייקט o מתודה ששמה hellome ויצרנו זיקה בין מתודה זו לפונקציה hellome. לאחר מכן קראנו למתודה זו.

מדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

אופרטורים בשפת Javascript

תכונות (Properties) של אוביקטים בשפת Javascript

 
 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש